مشاوره تحصیلی آنلاین

 یکی از مهمترین زمینه های مشاوره است که در آینده افراد و کسب موفقیت تحصیلی و شغلی موثر است. مشاوره تحصیلی حضوری با توجه به اختصاص زمان و هزینه بیشتر،بعد مسافت و در شرایط کنونی احتمال انتقال بیماری کرونا، توصیه نمی شود. در مشاوره تحصیلی موضوعی که مورد اهمیت است، برقراری ارتباط موثر با مشاور است. افراد مختلف به جهت شیوه های قالب یادگیری متفاوت ،نظرات مختلفی در مورد نحوه برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی دارند. ممکن است برخی تصور کنند که مشاوره تحصیلی حضوری برایشان موثر تر است. اما در هر تصمیم گیری می بایست همه ابعاد مثبت و منفی لحاظ شود تا در نهایت، تصمیم درست تری بگیریم.

نظرات دانش آموزان
پلن های مشاوره
طلایی
 • مشاوره تخصصی مربوط به رشته تحصیلی دانش آموز
 • برنامه ریزی تخصصی و شخصی سازی شده
 • تحلیل گزارش کار شبانه و ارائه راه کار
 • تحلیل آزمون و شرایط تست زنی
 • آزمون های اختصاصی ماهانه
 • آموزش روش های مطالعه
 • کارشناسی منابع آموزشی
 • رفع اشکال درسی
برای اطلاع از هزینه های مشاوره
کسب اطلاعات بیشتر
نقره ای
 • مشاوره تخصصی مربوط به رشته تحصیلی دانش آموز
 • برنامه ریزی تخصصی و شخصی سازی شده
 • تحلیل گزارش کار شبانه و ارائه راه کار
 • تحلیل آزمون و شرایط تست زنی
 • آزمون های اختصاصی ماهانه
 • آموزش روش های مطالعه
 • کارشناسی منابع آموزشی
اطلاعات بیشتر
مشاهده
برنزی
 • مشاوره تخصصی مربوط به رشته تحصیلی دانش آموز
 • برنامه ریزی تخصصی و شخصی سازی شده
 • تحلیل گزارش کار شبانه و ارائه راه کار
 • آموزش روش های مطالعه
 • کارشناسی منابع آموزشی
اطلاعات بیشتر
مشاهده
 • پس از وارد کردن فرم بالا و ثبت آن ، کارشناسان مجموعه طی 24 الی 48 ساعت اینده با شما ارتباط خواهند گرفت .